Niepubliczne Przedszkole i Żłobek o profilu twórczo-kreatywnym w Dębicy

Aktualności

20

luty 2019

Dzień Kota w Kolorowym Żłobku

Dzień Kota w Kolorowym Żłobku

20

luty 2019

Dzień Kota w Kolorowym Przedszkolu

Dzień Kota w Kolorowym Przedszkolu

14

luty 2019

Walentynki w Kolorowym Przedszkolu

Walentynki w Kolorowym Przedszkolu

14

luty 2019

Walentynki w Kolorowym Żłobku

Walentynki w Kolorowym Żłobku

08

luty 2019

Dzień Pizzy w Kolowowym Przedszkolu i Żłobku

Dzień Pizzy w Kolorowym Przedszkolu i Żłobku

Kolorowe przedszkole - radosne kolory dzieciństwa

Zajęcia zgodne z podstawą programową realizowaną w myśl innowacyjnej zasady "dotknij - poznaj" oraz "pozwól mi zrobić to samemu" (elementy metody Marii Montessori i metody projektu edukacyjnego), skoncentrowanej wokół 4 bloków tematycznych:

Blok językowy:

 • codzienna nauka języka angielskiego
 • nauka wczesnego czytania
 • opieka logopedy
 • logorytmika (połączenie terapii logopedycznej z rytmiką)
 • wasztaty teatralne
 • zajęcia biblioteczne
 • mały widz - poznanie teatru, kina i filharmonii

Blok "umysł ścisły", edukacja społeczna i środowiskowa:

 • kodowanie (kolorowe współdziałanie i programowanie)
 • przyjaciel robot - rozwijanie logicznego myślenia i planowania
 • twórcza matematyka
 • zajęcia komputerowe
 • robotyka (zajęcia dodatkowe)*
 • zabawy badawcze "A dlaczego..."
 • zajęcia przyrodnicze plenerowe
 • kolorowe Smakolandia - warsztaty kulinarne
 • religia

Blok sportowy i edukacja zdrowotna:

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • codzienna gimnastyka
 • fitness
 • profilaktyka psychologiczna, stomatologiczna, ortopedyczno-fizjoterapeutyczna
 • judo FUN (zajęcia dodatkowe)*
 • akrobatyka (zajęcia dodatkowe)*
 • piłka nożna (zajęcia dodatkowe)*
 • basen / łyżwy (zajęcia dodatkowe)*
 • jazda konna (zajęcia dodatkowe)*

Blok artystyczny:

 • rytmika
 • taniec współczesny (zajęcia dodatkowe)*
 • muzykoterapia,
 • kolorowe twórczaki - zajęcia artystyczne (masa solna, origami, warsztaty malarskie)
 • sensoplastyka
 • zajęcia sensoryczne

* zajęcia dodatkowo płatne, warunkiem utworzenia jest grupa licząca minimum 8 dzieci

Licznik wejść na stronę z indywidualnego IP, liczony od dnia 11.12.2018: 3342