Kamerki - instrukcja

Kamery dla rodziców dostępne są w godzinach od 9.00 do 11.30

Aby móc zalogować się do kamer zalecamy do korzystania z przeglądarki chrome. W przeglądarce chrome musi być zainstalowany dodatek IE TAB. Instrukcja instalacji wraz z zrzutami ekranu znajduje się pod adresem http://www.internec.pl/instrukcje/Konfiguracja_przegladarek_internetowych.pdf

Skrócona wersji instrukcji znajduje się poniżej:

W celu instalacji dodatku IE TAB należy otworzyć stronę https://chrome.google.com/webstore/search/ie%20tab?hl=pl  Dodatek pojawi się jako pierwszy na liście dodatków. Aby go zainstalować należy nacisnąć przycisk „Dodaj do chrome”. W wyskakującym oknie należy potwierdzić wybór przyciskiem „Dodaj rozszerzenie”. Po prawidłowej instalacji zostanie otwarta nowa karta, którą można zamknąć. W pasku adresu dodana zostanie ikona IE TAB. Po jej kliknięciu pojawi się dodatkowy pasek adresu w który należy wpisać adres IP lub domenę urządzenia INTERNEC w naszym przypadku wpisujemy tutaj adres urządzenia z kamerami z KOLOROWEGO Przedszkola i Żłobka.
Po naciśnięciu klawisza Enter pojawi się okno logowania do urządzenia. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienia sprzętu INTERNEC w przeglądarce Google Chrome konieczna będzie instalacja wtyczki WebComponent (wtyczka pobierze się automatycznie). W trakcie instalacji gdyby wystąpił błąd dostępu należy wyłączyć przeglądarkę i kontynuować instalację. Po instalacji wtyczki konieczne może być ponowne uruchomienie przeglądarki.