Zajęcia

Zajęcia teatralne - Dzieci uczestniczą w przedstawieniach oraz teatrzykach.  Barwna scenografia, muzyka oraz piękne stroje pobudzają wyobraźnię dzieci i pomagają im jeszcze bardziej zaangażować się w spektakl. Dzięki tym zajęciom dziecko rozwija umiejętności emocjonalne, poznaje różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji, rozładowuje napięcia, a także rozwija mowę, wyobraźnie oraz wzbogaca wiedzę o sobie i świecie.


Język angielski- nauczanie języka angielskiego odbywa się u nas w formie zabawy. Dzieci mają kontakt z językiem obcym na co dzień, przez co osłuchują się z nim. Dziecko przyswaja słowa i zwroty w sposób naturalny. Język jest przekazywany poprzez piosenki, wierszyki, rymowanki oraz różnego rodzaju gry, wykorzystywany w czasie zajęć muzycznych i plastycznych. Nauka przez zabawę sprawia maluchom wiele przyjemności. Lektor języka obcego powtarza te same zwroty do dzieci wielokrotnie, stosując odpowiednią mimikę i gesty, dzięki temu język obcy jest dla dzieci naturalny i zrozumiały. Dzieci rozumieją język na zasadzie logiki, a nie suchego przyswajania pojęć. Poprzez uczestnictwo w zajęciach językowych dzieci stają się bardziej pewne siebie, rozwijają zdolności językowe i komunikacyjne.


Rytmika- są to zajęcia pełne tańca, śpiewu i zabaw ruchowych przy muzyce. Zajęcia te zaspokajają dzieciom wrodzoną potrzebę ruchu, dają możliwość działania, uzewnętrzniania przeżyć emocjonalnych, wyrabiają wrażliwość artystyczną oraz rozwijają aparat mięśniowo-ruchowy. Zajęcia muzykalno-taneczne prowadzą do twórczych rozwiązań wyrażonych ruchem.


Grafomotoryka dla smyka- ćwiczenia grafomotoryczne kształcą koordynację wzrokowo – ruchową, rozwijają motorykę rąk, kształcą prawidłowy uchwyt narzędzia graficznego, regulują napięcie mięśniowe, utrwalają nawyki ruchowe związane z kierunkiem pisania jak również kształcą orientację w przestrzeni. Rozwijają, więc wszystkie te czynności i umiejętności, które są niezbędne w przygotowaniu dzieci do nauki pisania.


Logorytmika- grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązujemy do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna- zajęcia prowadzone są w formie zabawowej z wykorzystaniem kolorowych przyborów: woreczki, szarfy, taśmy, laski, piłki. Zajęcia w ruchowe są prowadzone przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, który dostosowuje wszystkie elementy zajęć do możliwości ruchowych i umiejętności dzieci. Odpowiednio dobrane ćwiczenia to nie tylko relaks i dobra zabawa, ale także pomoc w utrwaleniu nawyków prawidłowej postawy i wzorca prawidłowej lokomocji. Ma to ogromne znaczenie w zapobieganiu wadom postawy.


Religia-  poprzez zabawę, opowiadanie, inscenizację, taniec, rysunek,  piosenkę, wierszyki dzieci są wprowadzane w życie religijne, w poznanie prawd wiary, modlitwy i liturgii. Podczas zajęć uczą się  jak być dziećmi dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, jak traktować innych ludzi z miłością zarówno w sytuacjach zabawy, zgody, jak i nieporozumień czy konfliktów.


Kodowanie- rozwijanie u dzieci przedszkolnych umiejętności logicznego myślenia, kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz wprowadzenia młodego człowieka w cyfrowy świat, szczególnie w świat związany z programowaniem, a także upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. W czasie trwania innowacji dzieci rozwijają podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Program pozwala na kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych od najmłodszych lat.


Zajęcia taneczne - taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku  mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz  takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku  otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli.


Muzykoterapia - są to zajęcia wyciszające podczas, których wprowadzane są ćwiczenia (techniki) relaksacyjne. Elementem  sprzyjającym wywołaniu u dzieci stanu relaksu jest cicha, spokojna muzyka.


Kolorowe twórczaki- w warsztatach plastycznych wykorzystujemy różnorodne techniki i materiały, które wyrabiają zdolności manualne i estetyczne dziecka. Zajęcia te stymulują oraz wzbogacają rozwój wyobraźni, wyrabiają pomysłowość oraz uczą spostrzegania i myślenia.


Gry i zabawy ruchowe - są bardzo ważne w rozwoju dziecka. Odpowiadają najbardziej im potrzebom , zainteresowaniom i rozwijają ogólna sprawność fizyczną. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie oraz dają dziecku możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu. Wyścigi  czy gra w piłkę – dzieci kochają zabawy z rówieśnikami. To najlepsza kuracja na wzmocnienie tężyzny i odporności. Zabawy ruchowe są przygotowaniem dziecka do społecznego współdziałania w grupie, kształtują prawidłowe nawyki, dyscyplinę , a także pozytywne cechy charakteru.


Twórcza matematyka - dzieci poznają i utrwalają poznane pojęcia matematyczne poprzez zabawę, ruch i muzykę. Nauka poprzez zabawę wpływa pozytywnie na budowanie pewności siebie. Najmłodsi przekonują się, że matematyka jest wszędzie, a bogate i zarazem proste pomoce dydaktyczne ułatwiają im rozumienie pojęć


Zajęcia badawcze - warsztaty badawcze są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, mogą pokonywać przeszkody i wypróbowywać nowe możliwości postępowania. Dzieci czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Jest to wspaniała zabawa dla dzieci, podczas której w ciekawy sposób zdobywają wiedzę i przeprowadzają doświadczenia. Realizacja programu zaspokaja dziecięce potrzeby oraz zachęca do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchamia wyobraźnię...Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia, nacodzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać.


Kolorowa Smakolandia- Jest to czas na brudzenie rączek, wąchanie świeżych ziół i przypraw, testowanie nowych smaków oraz opowiadanie o jedzonku. Zajęcia kończą się konsumowaniem wspólnie przygotowanych potraw, koktajli, jogurtów, sałatek owocowych i warzywnych oraz innych smakołyków.


Sensoplastyka- wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, słuchu, smaku. Plastyka sensoryczna to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw. Dzięki wprowadzeniu działań sensoplastycznych w pracy z dziećmi wpływamy na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia.

CELE I KORZYŚCI

  • stymulując receptory wpływamy na ilość i rozwój połączeń nerwowych w mózgu,
  • poznanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
  • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej i czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
  • dziecko uczy się tworzenia, dotykania, wąchania i smakowania,
  • zajęcia mają charakter dynamiczny: to eksperymenty, poznawanie procesu przemiany substancji, tworzenie kolorowej i pachnącej masy,
  • zajęcia pozwalają na poznawanie świata, siebie i sposobów odbierania otoczenia.